GEBD YAYIN KURULUYayın Kurulu


Adnan Baki (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Alipaşa Ayas (Bilkent Üniversitesi)

Atilla Cavkaytar (Anadolu Üniversitesi)

Barry W. Golden (University of Tennessee)

Dursun Dilek (Sinop Üniversitesi)

Emin Karip (T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

Halil İbrahim Yalın (Gazi Üniversitesi)

Hayati Akyol (Gazi Üniversitesi)

İbrahim Kısaç (Gazi Üniversitesi)

İsmail Hakkı Demircioğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Kari Sormunen (University of Eastern Finland)

Mehmet Taşpınar (Gazi Üniversitesi)

Milan Kubiatko (Masaryk University)

Orhan Karamustafaoğlu (Amasya Üniversitesi)

Patrick Enderle (University of Texas at Austin)

Roxanne Hughes (Florida State University)

Salih Çepni (Uludağ Üniversitesi)

Ünal İbret (Kastamonu Üniversitesi)

Yaşar Özbay (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Yavuz Bayram (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yüksel Dede (Gazi Üniversitesi)